سردخانه با گارانتی بدون قید و شرط

اگر نصب تجهیزات سردخانه به طور صحیح انجام شده باشد و تجهیزات استفاده شده از کیفیت مناسبی برخوردار باشند، سردخانه باید سالیان زیادی را بدون وقفه کارکند. از این رو گروه صنعتی ساخت سردخانه با اطمینان کامل به کار خود تمامی سردخانه های نصب شده توسط این گروه را به مدت دوسال گارانتی بدون قید شرط می‌نماید.